Yhteystiedot

Hallitus:
pj Tarja Hyötyläinen, ympäristöalan lehtori, ympäristötieteiden tohtori, kemisti, FT(ekotoksikologia) 0400656152, 0407400386

Sihteeri Jaana Tullila, ympäristönhoitaja, ympäristöhuollon at, hyvinvointialan yrittäjä

0451303786
Aulis Loukusa, taloushallinnon kouluttaja, agrologi, tilitoimistoyrittäjä

0452018104

Arto Tiainen, ympäristönhoitaja, luontoyrittäjä, yrittäjä
0405385447

Sähköposti: k.s.ymparistoosaajat@gmail.com
facebook: K-S Ympäristöosaajat